Kjøpekontrakt bil: Kjøp og salg av bruktbil mellom privatpersoner

Kjøp og salg av bruktbil mellom privatpersoner er en relativt vanlig salgsform som langt de fleste kommer bort i. Vår erfaring er at et stort flertall ikke setter seg inn i hvilke regler som gjelder for avtaleforholdet og heller ikke setter seg inn i bilens kjøpekontrakt. Nedenfor vil vi gi deg et lite innblikk, og gir deg råd på hva som bør inngå i kjøpe- eller salgskontrakten for bilen.

Kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven?

Det viktigste man må være klar over er at når to privatpersoner inngår avtale om kjøp og salg av en bil, gjelder samme lov som for avtaler mellom næringsdrivende, nemlig kjøpsloven. Det er her full anledning til å inngå avtaler som avviker fra kjøpslovens bestemmelser. Dette må i så fall avtales i kjøpekontrakten for bruktbilen.

Dette står i sterk kontrast til loven som ville kommet til anvendelse dersom avtalen om kjøp var mellom en privatperson og en næringsdrivende bilselger. Med mindre bilen selges i kommisjon vil kjøp av bruktbil hos forhandler være regulert av forbrukerkjøpsloven.  Denne loven tillater ikke at man avtaler dårligere vilkår enn de vilkår som følger av lovens bestemmelser. I en avtale om kjøp og salg av bil mellom privatpersoner har kjøper altså ikke noe forbrukervern.

Kjøpekontrakten

Det finnes tilgjengelig en rekke standardavtaler som man kan bruke ved kjøp og salg av bruktbil mellom private. Disse kan være nyttige og gode, men det er viktig å være klar over at avtalene inneholder alternativer som kan gi både kjøper, men også selger en dårlig avtale. Derfor er det viktig å lese avtalene og alternativene nøyaktig. Avtalen vil sammen med kjøpslovens bestemmelser gi kjøper og selger rettigheter ved kjøp og salg av bruktbil.

Selge eller kjøpe bil privat? Husk å få med dette i kjøpekontrakten!

  • Avtaler bør gjøres skriftlige, og man bør inngå en kjøpekontrakt ved kjøp og salg av bil. I kjøpekontrakten bør bilens merke, registreringsnummer, kilometerstand og andre sentrale kjennetegn fremgå, for eksempel om det er 4x4 eller annet. Du kan undersøke om du kan få utstyrsliste av merkeforhandler for din modell.
  • Ved inngåelse av kjøpekontrakt for bil bør det også angis pris, hvem som skal betale omregistreringsavgiften, og hvilken dato bilen overtas.
  • Biler skal alltid selges fri for heftelser, det er viktig å sikre at selger sørger for at eventuelle panteheftelser fjernes.
  • Partene bør nedtegne sentrale opplysninger om bilens tilstand. Som selger bør man enten legge ved eller skrive ned i avtalen, alle opplysninger man har gitt om bilens tilstand, for eksempel problemer med motor, skader, eller andre ting. Det er viktig at kjøper er blitt gjort kjent med opplysninger før bud gis. Det kan være nyttig at det innhentes en tilstandsrapport, og denne bør vedlegges avtalen.
  • Partene bør også sette seg inn i muligheten til å begrense selgers ansvar for feil eller mangler. Det kan faktisk avtales i kontrakten for bruktbilen at kjøper frafaller retten til å påberope at det er feil eller mangler med bilen.

 

Finn Eirik Johansson Madsen

Finn Eirik Johansson Madsen

Kontakt oss