Endringer i forbrukerkjøpsloven fra 1. januar 2024

DETTE ER ENDRINGENE I ARBEIDSMILJØLOVEN SOM TRER I KRAFT 01.01.2024


Når kan entreprenøren kreve å endre vederlagsformatet for kontrakten?

Dokumentavgift på resteiendommer etter utbyggingsprosjekter


Foreldelse av mangelskrav i byggeprosjekter

Strømstøtte til bedrifter - husk søknadsfristen 11. desember 2022


Forbrukerens krav til regning etter bustadoppføringslova

Avklaring - entreprenørens krav ved uforutsette hindringer i byggeprosjekter


Krigens konsekvenser for bygg- og anleggsindustrien

Hva kan jeg gjøre på egen eiendom uten å søke om tillatelse fra kommunen?


Ugyldig rekkefølgekrav ved utbyggingsprosjekt - Fersk Høyesterettsdom

Derfor bør du ha en aksjonæravtale – en god investering for fremtiden


Hvem har plikt til å ha varslingsrutiner, og hva må de inneholde?

Prisen på en fremtidsfullmakt - så mye koster det


Fremtidsfullmakt - det handler om medbestemmelse og trygghet

Hva koster det å ta kontakt med en advokat?


Samboeres rett til arv | Slik sikrer du deg

Hvordan beregnes feriepengene?


Lønnskrav i konkurs

Samboeravtaler


Nyheter om skatt ved fremleggelse av revidert nasjonalbudsjett

Avtaler mellom selskapet og nærstående personer – Aksjeloven § 3-8


Forenklinger for styremøter, generalforsamlinger og årsmøter

Forslag til midlertidig rekonstruksjonslov


Avlysning av arrangementer på grunn av COVID-19

Koronaviruset og oppfyllelseshindringer - Håndtering av avtaler


Korona-pandemiens betydning for entrepriseavtaler

Koronaviruset: Permittering, fravær, reise og sykemelding


Oppsigelse i arbeidsforhold

Salg av aksjer eller innmat - Hva er mest lønnsomt skattemessig?


Daglig leders arbeidsavtale

Mindretallsaksjonærers mulighet til å stanse uønskede beslutninger


Er det krav til revisor i aksjeselskap?

Har du behov for å skrive testament?


Aksjebaserte incentivordninger - Eierskap og opsjoner for ansatte

Ansvar for styret i et aksjeselskap


Hvem kan representere selskapet utad - Prokura og signaturrett

Gjennomføring av generalforsamling


Omdanning av enkeltpersonforetak til aksjeselskap

Kan jeg stifte aksjeselskap når jeg ikke er myndig?


Sluttpakker - Et alternativ til oppsigelse

Nedbemanning - Kriterier og regler ved oppsigelse


Fem vanlige gründerfeil - Og hvordan unngå dem

Samarbeid og utveklsing av informasjon mellom konkurrenter


Selskapets vedtekter og forholdet  til aksjonæravtaler

Hvorfor kan et holdingselskap være gunstig for deg?


Hva er et holdingselskap?

Aksjonærrettigheter - dette bør du som aksjonær vite


Kan man samarbeide i anbudskonkurranser?

Endringer i avhendingsloven -Betydning for deg som kjøper/selger bolig


Norske barnevernsaker prøves av EMD

Hva er en fremtidsfullmakt og hvorfor trenger jeg det?


Kjøpekontrakt bil: Kjøp og salg av bruktbil mellom privatpersoner

Nylig avsagt dom: Reisetiden ble konstatert til å være arbeidstid


Sikre selskapet ditt: Hvordan ta patent på et produkt, navn og en idé?

Hvilken selskapsform bør du velge til din virksomhet?


Starte AS - steg for steg

Hvorfor bør man ha en aksjonæravtale?