Samboeres rett til arv | Slik sikrer du deg

Noen tror at samboere som eier formue sammen, alltid vil arve hverandre når den ene dør. Dette er feil. Det er kun enkelte tilfeller som etter loven gir rett til arv. 

 

Vil samboeren arve deg?

Selv om samboere i noen tilfeller vil arve, så er arven begrenset. Dere bør derfor få en oversikt over hva som gjelder for deres situasjon. Samboere som ønsker å sikre hverandre i høyest mulig grad må gjøre dette gjennom testament. Dette kan vi bistå med effektivt og rimelig.

Vi anbefaler også at dette gjøres i kombinasjon med en samboeravtale.

Lurer du på hvordan du inngår en samboeravtale? Les mer om dette her.

Det må foreligge et samboerforhold slik loven definerer det

Et samboerskap i arvelovens forstand foreligger når to personer over 18 år, som verken er gift, eller registrerte partnere, eller samboere med andre, lever sammen i et ekteskapslignende forhold. Selv om man er i et samboerforforhold slik det er definert her, er imidlertid ikke dette nok for å arve den andre.

Samboeren må ha, ha hatt, eller vente barn med den avdøde

For å ha rett til arv må samboeren ha, ha hatt, eller vente barn med den avdøde. Er man ikke i en av disse situasjonene har man ikke krav på arv.

Hvor mye vil du arve?

En samboer som oppfyller kravene i arveloven, vil kunne arve 4 ganger folketrygdens grunnbeløp (4G). Dette tilsvarte i 2019 kr 399 432 (beløpet er ikke beregnet for 2020). Samboerens arv har prioritet foran den avdøde samboerens barn, som i utgangspunktet har krav på 2/3 av det den avdøde etterlater seg.

Oppsummert

For å ha rett til arv av en samboer, må man altså leve i et samboerforhold som tilfredsstiller arvelovens krav, og man må ha, ha hatt, eller vente barn sammen. Dersom vilkårene ikke er oppfylt, vil man ikke har noe krav på arv.  

Særregel for samboere uten barn

Arveloven åpner for at samboere som har vært samboer i minst de siste fem år før dødsfallet, kan arve 4 ganger folketrygdens grunnbeløp med prioritet foran livsarvingene krav på arv, dersom dette er bestemt i testament.

Hva med den nye arveloven?

Stortinget har vedtatt en ny arvelov. For samboere inneholder loven de samme regler som følger av dagens lov. Dagens regler er med andre ord videreført i den nye arveloven. Man forventer at loven vil gjelde fra sommeren 2021, men dette er usikkert.

Ved å skrive et testamente kan man gi samboeren rett til arv

Gjennom et testament kan du gi samboeren rett til mer arv enn hva som følger av loven. Dersom du har egne barn eller du og samboeren har barn, gjelder det særlige begrensninger. Barna er livsarvinger, og har etter loven krav på 2/3 av det du etterlater deg. Dette betyr at du fritt kan testamentere 1/3 av din formue til samboeren.

Dersom du ikke har noen barn, kan du fritt testamentere til hvem du vil. Samboeren kan derfor arve alt, dersom du bestemmer dette i et testamente.

Husk at det gjelder særlige regler for at et testamente er gyldig, og man bør alltid søke råd hos advokat når man skal skrive testamente. Du kan lese mer om testament her.

Mange setter også opp en fremtidsfullmakt. Hva en fremtidsfullmakt er og hvorfor det kan være viktig har vi skrevet om i denne artikkelen.

Fordelingen av arv blir enklere med en samboerkontrakt

Rettigheter og plikter mellom samboere er altså ikke regulert i en enkelt lov, men det finnes enkelte lovbestemmelser som gjelder for samboere. Alle samboere bør regulere formuesforholdet mellom seg i en samboerkontrakt. Da vil det senere bli mye enklere komme frem til hvem av samboerne som eier hva, og hvordan formuen skal fordeles.

Når arv fra en samboer til den andre skal fordeles, må man først avklare hva formuen til den avdøde består av. En samboerkontrakt er nøkkelen for en ryddig prosess om dette.

Du kan lese mer om samboerkontrakt her

Relaterte emner:
Privat Arv Samboer
Ellen Beate Lunde

Ellen Beate Lunde

Kontakt oss