Har du behov for å skrive testament?

Arveloven har regler om fordeling av arv ved dødsfall. Arvelovens fordeling gjelder dersom du ikke har skrevet et testament. Du bør derfor undersøke hvordan loven fordeler arven etter deg. Hvis lovens løsning ikke samsvarer med dine ønsker, må du vurdere å opprette et testament med ønsket fordeling.

Arvefordelingen etter loven avhenger av din sivile status

Arvelovens fordeling av arv vil være avhengig av din sivile status, dvs. om du er gift eller samboer og om du har barn eller ikke.

Ektefeller har krav på arv etter hverandre. Har dere barn, har din ektefelle som hovedregel krav på ¼ av arven (andelen kan bli større i boer med lave verdier). Er dere begge barnløse, arver ektefellen halvparten av boet (også her kan andelen bli større i boer med lave verdier). Ønsker du å tilgodese din ektefelle ytterligere, må dette gjøres ved et testament.

Ektefellers rett til å sitte i uskifte

Ektefeller har rett til å sitte i uskifte med felleseiemidler. Det kan også avtales særskilt at ektefelle skal kunne sitte i uskifte med særeiemidler. Ved uskifte, vil utdelingen av arv bli utsatt til lengstlevende ektefelle dør. Så lenge en ektefelle sitter i uskifte, vil ikke ektefellen ha krav på arv. I uskifte vil gjenlevende ektefelle med noen begrensninger råde som eier over boet.

Arv til samboere

For samboere er både arveretten og retten til å sitte i uskifte svært begrenset. Ønsker du å sikre din samboer økonomisk dersom du dør, bør du sette deg nøye inn i reglene og vurdere behov for å opprette et testament.

Arv til barn

Barn har krav på 2/3 av arven etter hver av sine foreldre. Denne andel fordeles likt mellom barna (både særkullsbarn og barn du har felles med ektefelle). Dersom du ikke har opprettet et testament, vil barna ha krav på alt som er igjen av boet etter at ektefellen har fått sin arv.

I testament har du mulighet til å begrense ditt barns arverett beløpsmessig. (Du kan begrense arven til kr en mill pr barn etter gjeldende lov. Ny arvelov har økt beløpsgrensen til kr 1,5 mill pr barn fra juni 2020). Dette kan det være nødvendig å vurdere dersom du driver en virksomhet som skal drives videre etter din død. Hvis du ønsker å tilgodese ett barn, må dette gjøres i testament.

Formkrav til testament

Det gjelder strenge krav til hvordan et testament skal settes opp. Det må være skriftlig og undertegnet av to vitner. Det gjelder særskilte krav både til testator og til vitnene. Videre er det viktig at testamentets fordeling ikke strider med arvelovens regler om arv til ektefelle og barn.

Opprettelse av testament og fremtidsfullmakt

Advokatfirmaet Alver AS vil kunne hjelpe deg med å få oversikt over hvordan arven etter deg blir fordelt i henhold til loven og å sette opp testamente dersom du har behov for det.

Mange har tenkt på hva som vil skje med deres eiendeler når de dør, men få har tenkt på hva som skjer dersom de blir ute av stand til å bo hjemme eller ikke lenger har glede av sine eiendeler. For å sikre hva som skjer med din posisjon og din formue og eiendeler i fremtiden, anbefaler vi derfor alle å vurdere om du i tillegg til et testament også har behov for en fremtidsfullmakt. Les mer om hva en fremtidsfullmakt er, og hvorfor du trenger det, her.

 

Relaterte artikler:

Relaterte emner:
Privat Arv
Advokatfirmaet Alver AS

Advokatfirmaet Alver AS

Kontakt oss