Dokumentavgift på resteiendommer etter utbyggingsprosjekter

Foreldelse av mangelskrav i byggeprosjekter


Strømstøtte til bedrifter - husk søknadsfristen 11. desember 2022

Forbrukerens krav til regning etter bustadoppføringslova


Hva kan jeg gjøre på egen eiendom uten å søke om tillatelse fra kommunen?

Ugyldig rekkefølgekrav ved utbyggingsprosjekt - Fersk Høyesterettsdom


Hva koster det å ta kontakt med en advokat?

Endringer i avhendingsloven -Betydning for deg som kjøper/selger bolig