Når kan entreprenøren kreve å endre vederlagsformatet for kontrakten?

Dokumentavgift på resteiendommer etter utbyggingsprosjekter


Foreldelse av mangelskrav i byggeprosjekter

Strømstøtte til bedrifter - husk søknadsfristen 11. desember 2022


Forbrukerens krav til regning etter bustadoppføringslova

Avklaring - entreprenørens krav ved uforutsette hindringer i byggeprosjekter


Krigens konsekvenser for bygg- og anleggsindustrien

Hva kan jeg gjøre på egen eiendom uten å søke om tillatelse fra kommunen?


Ugyldig rekkefølgekrav ved utbyggingsprosjekt - Fersk Høyesterettsdom

Hvem har plikt til å ha varslingsrutiner, og hva må de inneholde?


Hva koster det å ta kontakt med en advokat?

Korona-pandemiens betydning for entrepriseavtaler