Ugyldig rekkefølgekrav ved utbyggingsprosjekt - Fersk Høyesterettsdom

Hvem har plikt til å ha varslingsrutiner, og hva må de inneholde?


Hva koster det å ta kontakt med en advokat?

Korona-pandemiens betydning for entrepriseavtaler