DETTE ER ENDRINGENE I ARBEIDSMILJØLOVEN SOM TRER I KRAFT 01.01.2024

Når kan entreprenøren kreve å endre vederlagsformatet for kontrakten?


Dokumentavgift på resteiendommer etter utbyggingsprosjekter

Foreldelse av mangelskrav i byggeprosjekter


Strømstøtte til bedrifter - husk søknadsfristen 11. desember 2022

Forbrukerens krav til regning etter bustadoppføringslova


Avklaring - entreprenørens krav ved uforutsette hindringer i byggeprosjekter

Krigens konsekvenser for bygg- og anleggsindustrien


Hva kan jeg gjøre på egen eiendom uten å søke om tillatelse fra kommunen?

Ugyldig rekkefølgekrav ved utbyggingsprosjekt - Fersk Høyesterettsdom


Derfor bør du ha en aksjonæravtale – en god investering for fremtiden

Hvem har plikt til å ha varslingsrutiner, og hva må de inneholde?


Prisen på en fremtidsfullmakt - så mye koster det

Fremtidsfullmakt - det handler om medbestemmelse og trygghet


Hva koster det å ta kontakt med en advokat?

Samboeres rett til arv | Slik sikrer du deg


Hvordan beregnes feriepengene?

Lønnskrav i konkurs


Samboeravtaler

Nyheter om skatt ved fremleggelse av revidert nasjonalbudsjett


Avtaler mellom selskapet og nærstående personer – Aksjeloven § 3-8

Forenklinger for styremøter, generalforsamlinger og årsmøter


Forslag til midlertidig rekonstruksjonslov

Avlysning av arrangementer på grunn av COVID-19


Koronaviruset og oppfyllelseshindringer - Håndtering av avtaler

Korona-pandemiens betydning for entrepriseavtaler


Koronaviruset: Permittering, fravær, reise og sykemelding

Oppsigelse i arbeidsforhold


Salg av aksjer eller innmat - Hva er mest lønnsomt skattemessig?

Daglig leders arbeidsavtale


Mindretallsaksjonærers mulighet til å stanse uønskede beslutninger

Er det krav til revisor i aksjeselskap?


Har du behov for å skrive testament?

Aksjebaserte incentivordninger - Eierskap og opsjoner for ansatte


Ansvar for styret i et aksjeselskap

Hvem kan representere selskapet utad - Prokura og signaturrett


Gjennomføring av generalforsamling

Omdanning av enkeltpersonforetak til aksjeselskap


Kan jeg stifte aksjeselskap når jeg ikke er myndig?

Sluttpakker - Et alternativ til oppsigelse


Nedbemanning - Kriterier og regler ved oppsigelse

Fem vanlige gründerfeil - Og hvordan unngå dem


Samarbeid og utveklsing av informasjon mellom konkurrenter

Selskapets vedtekter og forholdet  til aksjonæravtaler


Hvorfor kan et holdingselskap være gunstig for deg?

Hva er et holdingselskap?


Aksjonærrettigheter - dette bør du som aksjonær vite

Kan man samarbeide i anbudskonkurranser?


Endringer i avhendingsloven -Betydning for deg som kjøper/selger bolig

Norske barnevernsaker prøves av EMD


Hva er en fremtidsfullmakt og hvorfor trenger jeg det?

Kjøpekontrakt bil: Kjøp og salg av bruktbil mellom privatpersoner


Nylig avsagt dom: Reisetiden ble konstatert til å være arbeidstid

Sikre selskapet ditt: Hvordan ta patent på et produkt, navn og en idé?


Hvilken selskapsform bør du velge til din virksomhet?

Starte AS - steg for steg


Hvorfor bør man ha en aksjonæravtale?