Starte AS - steg for steg

Er du i ferd med å starte et AS, men er litt usikker på om du gjør alt riktig? Da er denne steg-for-steg-guiden helt rett for deg. I denne artikkelen kan du lese om:

 

1 - STIFTELSESDOKUMENT FOR AKSJESELSKAP

Det første du må gjøre når du skal stifte et aksjeselskap er å opprette et stiftelsesdokument. Det skal inneholde selskapets vedtekter og visse andre formkrav som er nærmere angitt i aksjeloven.

I forkant kan det være fornuftig å søke nærmere rådgivning fra f.eks. advokat. Uansett er det veldig viktig å ha tenkt gjennom hvem som skal sitte i styret og at du har vurdert navn på selskapet. Videre må du også vurdere om selskapet trenger revisor.

Selskapet kan velge bort revisjon hvis:

 • Driftsinntektene er mindre enn 6 millioner kr, og
 • Balansesummen er under 23 millioner kr, og
 • Gjennomsnittlig antall ansatte er under 10 årsverk

Vedtektene i stiftelsesdokumentet skal minst inneholde:

 • Aksjeselskapets navn
 • Selskapets formål
 • Aksjekapitalens størrelse (du velger selv hva aksjekapitalen i selskapet skal være, men den må være minimum kr 30 000)
 • Antall aksjer og aksjenes pålydende (dvs. hva hver aksje er verdt – summen av aksjenes pålydende tilsvarer aksjekapitalen)

Stiftelsesdokumentet må ellers angi:

 • Hvem som er stiftere av selskapet
 • Antall aksjer som tegnes av stifterne
 • Det beløp som skal innbetales for hver aksje (aksjeinnskudd)
 • Tidspunkt for oppgjør av aksjeinnskudd
 • Hvem som skal være medlemmer av selskapets styre
 • Hvem som skal være selskapets revisor, hvis selskapet skal ha revisor
 • Hvem som skal være regnskapsfører for selskapet, hvis man ønsker å melde det

Stiftelsesdokumentet signeres, og når alle stifterne har signert stiftelsesdokumentet, er aksjene tegnet og selskapet stiftet.

Hvis dere er flere enn en aksjeeier i selskapet er det viktig å skrive en god aksjonæravtale

2 - AKSJEEIERBOK

Styret er ansvarlig for at det opprettes aksjeeierbok og innføring av aksjonæren(e) i denne. I praksis gjøres dette ofte sammen med stiftelsen.

3 - INNBETALING AV AKSJEKAPITAL

Etter stiftelsen må dere opprette en bankkonto i selskapets navn. Dette krever et signert stiftelsesdokument.

For å starte et aksjeselskap kreves det en egenkapital eller verdier for minimum 30 000 kr. Innbetaling av aksjekapital skjer på tidspunkt som angitt i stiftelsesdokumentet. Senest innen melding om registrering av selskapet sendes til Foretaksregisteret.

Betaling av innskuddet skal bekreftes av advokat, revisor, et finansforetak (f.eks. en bank) eller en autorisert regnskapsfører.

Aksjekapital kan bestå av eiendeler

Hvis aksjekapitalen ikke bare skal bestå av penger, men helt eller delvis av eiendeler, må stifterne utarbeide en redegjørelse som inneholder en beskrivelse av eiendelene.

Det må også utarbeides en erklæring om at eiendelene selskapet skal overta minst har den verdien som er avtalt. Redegjørelsen skal være undertegnet av stifterne og bekreftet av revisor. Revisor skal også bekrefte at aksjeinnskuddet er innbetalt.

4 - REGISTRERE AKSJESELSKAP

Du registrerer aksjeselskapet gjennom melding til Foretaksregisteret på papir (samordnet registermelding) eller elektronisk via www.altinn.no. Ved elektronisk registrering skal alle dokumenter legges inn her. Dette omfatter stiftelsesdokument, vedtekter og bekreftelse av aksjekapital.

Det er styret som er ansvarlig for at dette skjer og samtlige styremedlemmer må signere registermeldingen. Melding må skje innen 3 måneder etter datoen på stiftelsesdokumentet.

Prisen for å starte AS

En nyregistrering i foretaksregisteret koster i 2019 kr 5570 hvis du gjør det elektronisk og kr 6797 hvis du registrerer aksjeselskapet på papir. I tillegg kommer selve aksjeinnskuddet (minimum kr 30 000) og eventuelle kostnader til rådgivere dersom du ønsker å benytte det.

5 - BRØNNØYSUNDREGISTERET/FORETAKSREGISTERET

Etter at samordnet registermelding er inngitt, vil denne behandles av Foretaksregisteret. Saksbehandlingstiden vil variere, men vil vanligvis være 5-10 virkedager.

6 - SELSKAPET ER REGISTRERT

Når selskapet er registrert og har fått tildelt organisasjonsnummer, vil dette bli kunngjort og er søkbart via www.brreg.no, hvor opplysninger om selskapet fremgår.

Trenger du hjelp med å starte et AS? Vi tilbyr effektiv og hurtig rådgivning for at du enkelt skal komme i gang med selskapet ditt.

Relaterte artikler

Relaterte emner:
Selskapsrett stifte as
Advokatfirmaet Alver AS

Advokatfirmaet Alver AS

Kontakt oss