Hvorfor kan et holdingselskap være gunstig for deg?

Når man starter en ny virksomhet, velger de fleste å eie selskapet sitt personlig. Dette kommer nok først og fremst av for lite kunnskap om muligheten til, og fordelene ved å bruke et holdingselskap. Vi hører ofte uttalelser fra våre kunder som «hvorfor visste jeg ikke dette når jeg startet selskapet mitt?». Et av de områdene vi oftest opplever at en selskapseier sier dette, er i forbindelse med holdingselskap.

Lurer du på hva et holdingselskap egentlig er? Les mer her.

 

Når oppstår behovet for holding? Bygg en selskapsstruktur for fremtiden

Ved å etablere en holdingstruktur vil du blant annet kunne oppnå mer effektiv og skattebesparende allokering av utbytte, fleksibilitet ved fakturering og avtaler mellom selskaper, spredning av risiko, utjevning av skatt ved bruk av konsernbidrag og skattebesparelser ved salg av aksjer.

Behovet for holdingselskap oppstår gjerne først etter noen år av driften, forutsatt at selskapet går godt, men endringer på et senere tidspunkt vil være mer kostnadskrevende og mer tungvint enn å være føre var. Etter hvert som driften har pågått i noen år, eier gjerne selskapet eiendom, og i mange tilfeller aksjer i andre selskaper, i tillegg til at selve driften omfattes.

Skatteeffekt uten holdingselskap

Uten bruk av holdinselskap, tas alle utbytter fra selskapet ut direkte til eieren personlig, som da blir utbyttebeskattet fullt ut. Dersom du selger hele eller deler av selskapet vil du som eier også bli beskattet for salgsgevinsten når du ikke har holdingselskap.

Gunstige effekter med holdingselskap

Hvis du derimot har et holdingselskap, vil dette selskapet eie aksjene i driftsselskapet, og det vil f.eks. ikke utløses skatt ved utbytte fra driftsselskapet til holdingselskapet. Du eier personlig kun aksjene i holdingselskapet, og det er først ved uttak fra holdingen at utbyttebeskatning utløses. Eier du eiendom som benyttes i selskapet, vil det i tillegg kunne opprettes et eget separat eiendomsselskap som også er heleid av det samme holdingselskapet.

En modell som dette vil kunne utløse følgende positive konsekvenser for deg som eier:

  • Du kan re-investere utbyttet fra ett selskap i et annet selskap i samme konsern (f.eks. eiendomsselskapet), uten at du blir utbyttebeskattet for kapitalen som kanaliseres videre 
  • Du får ingen umiddelbar beskatning av gevinst ved salg av selskapet eller andeler av selskapet 
  • Du får større fleksibilitet gjennom konserninterne avtaler og fakturering mellom selskapene 
  • Du sprer risikoen når du har flere selskaper, dersom ett av dem skulle gå dårlig 
  • Du kan utjevne skatt ved bruk av konsernbidrag 

Ulemper ved holding

Selv om det er åpenbare fordeler ved å ha en holdingstruktur, er det verdt å merke seg at det innebærer noen ulemper også, litt avhengig av hva slags selskap du driver:

  • Du må betale kostnader for registrering av flere selskaper
  • Du må føre flere regnskap
  • Det kan lede til noe mer administrativt arbeid

Vurder holding allerede ved etableringen av selskapet ditt

Men som nevnt – det kan være dyrt å etablere holdingstruktur i ettertid. Det bør derfor gjøres en grundig vurdering av dette allerede ved stiftelsen av aksjeselskapet ditt.

Ta kontakt med en av våre advokater i dag for å ta en uforpliktende prat om dette!

Har du besluttet å ikke opprette holdingselskap? Se vår steg for steg-artikkel om stiftelse av aksjeselskap.

Relaterte emner:
Selskapsrett stifte as Næring
Fredrik Alver

Fredrik Alver

Kontakt oss