Hva er et holdingselskap?

Et holdingselskap er et vanlig aksjeselskap på lik linje med et hvilket som helst annet AS. Forskjellen går først og fremst på formålet med selskapet, der et holdingselskap har som formål å eie aksjer i andre selskaper. Det betyr at det er et eierselskap eller morselskap til et driftsselskap, eiendomsselskap, investeringsselskap eller lignende. Holdingselskapet driver som regel ikke egen verdiskapende virksomhet i et marked, men skal ene og alene eie ett eller flere andre selskaper.

Holdingselskap vil kunne gi mange fordeler for eierne. I et selskap med flere eiere, kan gjerne flere eller alle av eierne ha hvert sitt private holdingselskap, noe som bidrar til økt fleksibilitet på flere områder.

Les mer om hvorfor du bør vurdere å etablere et holdingselskap her.

Konsern og private holdingselskap

Et selskap må eie mer enn 50 % av aksjene i et datterselskap for å kunne defineres som et morselskap selskapsrettslig. Når selskapet eier mer enn 50 % av aksjene i ett eller flere datterselskaper, kaller man sammensetningen av selskaper for et konsern.

Det er ingen krav om at et holdingselskap må eie mer enn 50 % av aksjene, og det er altså ingenting i veien for at flere personer har hvert sitt private holdingselskap som eier hver sin minoritetsandel av aksjene i et driftsselskap.

Ulemper ved bruk av holding?

Å eie aksjer i et selskap gjennom et holdingselskap innebærer selvsagt noen kompliserende elementer, slik som ekstra regnskapsføring, revisjon og potensielt økt administrasjon. Ulempene må alltid veies mot fordelene, men vår erfaring tilsier at det i svært mange tilfeller vil være netto gevinst i å etablere holdingmodell.

Hvordan opprette holdingselskap

Dersom du ønsker å starte en virksomhet som eies gjennom et holdingselskap, er det viktig at holdingselskapet stiftes først, og at det er holdingselskapet som stifter og innbetaler aksjekapitalen i driftsselskapet. Det må dermed stiftes to selskaper, og dette må gjøres i riktig rekkefølge.

 

Vil du stifte ditt eget holdingselskap? Les mer her om vår steg for steg-beskrivelse av hvordan man stifter et aksjeselskap.

Fredrik Alver

Fredrik Alver

Kontakt oss