Hvordan beregnes feriepengene?

Avtaler mellom selskapet og nærstående personer – Aksjeloven § 3-8


Forenklinger for styremøter, generalforsamlinger og årsmøter

Salg av aksjer eller innmat - Hva er mest lønnsomt skattemessig?


Daglig leders arbeidsavtale

Mindretallsaksjonærers mulighet til å stanse uønskede beslutninger


Er det krav til revisor i aksjeselskap?

Ansvar for styret i et aksjeselskap


Hvem kan representere selskapet utad - Prokura og signaturrett

Gjennomføring av generalforsamling


Omdanning av enkeltpersonforetak til aksjeselskap

Kan jeg stifte aksjeselskap når jeg ikke er myndig?


Fem vanlige gründerfeil - Og hvordan unngå dem

Selskapets vedtekter og forholdet  til aksjonæravtaler


Hvorfor kan et holdingselskap være gunstig for deg?

Aksjonærrettigheter - dette bør du som aksjonær vite


Sikre selskapet ditt: Hvordan ta patent på et produkt, navn og en idé?

Hvilken selskapsform bør du velge til din virksomhet?


Starte AS - steg for steg

Hvorfor bør man ha en aksjonæravtale?