Strømstøtte til bedrifter - husk søknadsfristen 11. desember 2022

Hvordan beregnes feriepengene?


Avtaler mellom selskapet og nærstående personer – Aksjeloven § 3-8

Forenklinger for styremøter, generalforsamlinger og årsmøter


Salg av aksjer eller innmat - Hva er mest lønnsomt skattemessig?

Daglig leders arbeidsavtale


Mindretallsaksjonærers mulighet til å stanse uønskede beslutninger

Er det krav til revisor i aksjeselskap?


Ansvar for styret i et aksjeselskap

Hvem kan representere selskapet utad - Prokura og signaturrett


Gjennomføring av generalforsamling

Omdanning av enkeltpersonforetak til aksjeselskap


Kan jeg stifte aksjeselskap når jeg ikke er myndig?

Fem vanlige gründerfeil - Og hvordan unngå dem


Selskapets vedtekter og forholdet  til aksjonæravtaler

Hvorfor kan et holdingselskap være gunstig for deg?


Aksjonærrettigheter - dette bør du som aksjonær vite

Sikre selskapet ditt: Hvordan ta patent på et produkt, navn og en idé?


Hvilken selskapsform bør du velge til din virksomhet?

Starte AS - steg for steg


Hvorfor bør man ha en aksjonæravtale?