Nyheter om skatt ved fremleggelse av revidert nasjonalbudsjett

Salg av aksjer eller innmat - Hva er mest lønnsomt skattemessig?