Forenklinger for styremøter, generalforsamlinger og årsmøter

Avlysning av arrangementer på grunn av COVID-19


Koronaviruset og oppfyllelseshindringer - Håndtering av avtaler

Korona-pandemiens betydning for entrepriseavtaler