Er det krav til revisor i aksjeselskap?

Revisjon er en uavhengig granskning og undersøkelse om økonomisk informasjon og forhold, som regel i et selskap. I selskaper brukes revisjon om en revisors gjennomgang av årsregnskapet for å undersøke om dette er utført i henhold til gjeldende lover og regler. Det er alltid en autorisert revisor som undertegner en revisjonsberetning.

Hvem må ha revisor?

Alle som er pliktige til å levere årsregnskap må også ha en revisor. Hvorvidt du eller ditt selskap har revisjonsplikt vil avhenge av blant annet hvilken organisasjonsform selskapet ditt har, og størrelsen på selskapet. Enkelte bransjer har imidlertid revisjonsplikt uavhengig av dette, så som eksempelvis eiendomsmeglere, regnskapsførere og advokater.

Revisjonsplikt i aksjeselskap

Mindre aksjeselskap kan velge at årsregnskapet ikke skal revideres («fravalg av revisjon»). Et aksjeselskap kan velge bort revisjon hvis driftsinntektene er mindre enn 6 millioner kroner, og balansesummen er under 23 millioner kroner, og dersom gjennomsnittlig antall ansatte er under 10 årsverk. Alle disse tre vilkårene må være oppfylt for at selskapet skal kunne foreta et fravalg av revisjon.

Revisjonsplikt i enkeltpersonforetak (ENK)

Dersom et enkeltpersonforetak i forrige driftsår hadde en omsetning på over 5 millioner kroner og enkeltpersonforetaket enten har balanseførte eiendeler over 20 millioner eller gjennomsnittlig antall ansatte over 20 årsverk, vil selskapet ha revisjonsplikt.

Revisjonsplikt i ansvarlige selskap – ANS/DA

For at et ansvarlig selskap skal ha revisjonsplikt må selskapet enten ha driftsinntekter på 5 millioner kroner eller mer, over 5 deltakere, eller dersom samtlige deltakere er juridiske personer og har eiendeler i balansen over 20 millioner, eller gjennomsnittlig antall ansatte er mer enn 10 årsverk.

Revisjonsplikt i samvirkeforetak og NUF

Samvirkeforetak og NUF som er skattepliktig til Norge har revisjonsplikt når forrige driftsår viser at selskapet har driftsinntekter på 5 millioner kroner eller mer.

Fravalg i nye aksjeselskap

Ved etableringen av et aksjeselskap må det utarbeides et stiftelsesdokument. Dersom det i dette stiftelsesdokumentet ikke er valgt noen revisor blir dette ansett for å være et fravalg av revisor, og selskapet er ikke revisjonspliktig.

Fravalg i eksisterende aksjeselskap

Eksisterende selskap som har revisor kan oppleve at virksomheten blir mindre omfattende enn tidligere, og at man dermed ikke lenger har det antall årsverk, omsetning etc. som tidligere gjorde at selskapet var revisjonspliktig. Dersom forrige års regnskap viser at selskapet er under disse grensene, kan selskapets generalforsamling beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres. Fravalg av revisjon må i så fall protokollføres og meldes via Samordnet registermelding til Foretaksregisteret.

Relaterte emner:
Selskapsrett stifte as
Nicolai Dolva

Nicolai Dolva

Kontakt oss