Kan jeg stifte aksjeselskap når jeg ikke er myndig?

I lys av samfunnsutviklingen ser vi oftere og oftere at personer under 18 år driver næringsvirksomhet, f.eks. gjennom blogger, youtube, som artist eller annet. I mange tilfeller dukker spørsmålet opp om det er mulig å stifte et aksjeselskap som mindreårig.

Vi anbefaler i veldig mange tilfeller å drive virksomhet gjennom et AS. Les mer her om hvorfor, og om hvilke alternative selskapsvarianter som kan vurderes.

Tillatelse til å drive næringsvirksomhet gjennom ENK

Hovedregelen i Norge er etter vergemålsloven at du som mindreårig ikke kan foreta «rettslige handlinger», med mindre noe annet er særlig bestemt gjennom lov eller forskrift. En verge (dvs. mor og far) kan med samtykke fra fylkesmannen gi tillatelse til at du som mindreårig kan drive en bestemt næringsvirksomhet. Det er da et absolutt krav at du har fylt 15 år.

Selv om det gis en åpning for at man du drive en bestemt næringsvirksomhet etter samtykke fra fylkesmannen, er det etter vergemålslovens forarbeider klart at det forutsettes at virksomheten drives gjennom et enkeltpersonforetak. Vergemålsloven gir altså ingen mulighet for at mindreårige kan stifte aksjeselskap, og du kan heller ikke være deltaker i et ansvarlig selskap dersom du er under 18 år.

Du kan ikke stifte et AS som mindreårig

Aksjelovgivningen inneholder ingen retningslinjer for lovligheten for deg som mindreårig til å stifte aksjeselskap. Det er likevel lagt til grunn at en som ikke er myndig ikke kan være stifter. Det er også slik at du som mindreårig ikke kan ha rolle i et aksjeselskap som styremedlem.

Du kan være ansatt, også som daglig leder

Det er ikke noe som hindrer at du som umyndig kan inngå en ansettelsesavtale, og du kan også inneha rollen som daglig leder.

Løsningen; Foreldrene stifter selskapet og senere overdrar aksjene

Når det gjelder selve stiftelsen av selskapet, kan dette løses ved at du får hjelp av foreldre til å stifte selskapet, og at aksjene senere overdras til deg. Det anbefales at du her søker juridisk bistand både i forbindelse med selve stiftelsen av selskapet, og ved eventuell senere overdragelse.

Hvis du ikke ønsker å la foreldre stifte selskapet ditt, er det et alternativ å starte virksomheten i et enkeltpersonforetak, som senere kan omdannes skattefritt til et aksjeselskap.

 

Relaterte emner:
Selskapsrett Næring
Fredrik Alver

Fredrik Alver

Kontakt oss