Prisen på en fremtidsfullmakt - så mye koster det

En fremtidsfullmakt er en fullmakt til en eller flere personer om å representere en bestemt person som ikke lenger er i stand til å ivareta sine egne interesser. En slik fullmakt er aktuell ved situasjoner som slag, demens, ulykke osv. Mange tror at en fremtidsfullmakt utformet av advokat koster mer enn det egentlig gjør. Vi forteller deg hvor mye en fremtidsfullmakt koster, og hvordan du kan sette den opp.

Les mer om fremtidsfullmakter her.

Hvor mye koster en fremtidsfullmakt?

Vi opplever at mange har et urealistisk bilde av hva det koster å få en advokat til å bistå med
utformingen av en fremtidsfullmakt. De helt enkle fremtidsfullmaktene vil ofte kunne utformes til en pris på ca. 2000-2500 kroner, men dette avhenger av mange faktorer.

Hva er dine behov og ønsker for fremtidsfullmakten? Dette spiller inn på prisen. Det kan for eksempel være at du har en formuesituasjon som medfører et ekstra behov for rådgivning eller tilpasning, eller at man har konkrete ønsker knyttet til bestemte eiendeler eller barn. Vår erfaring er imidlertid at det også i disse tilfellene blir utarbeidet en fremtidsfullmakt som blir rimeligere enn hva kunden forventet på forhånd, og at de fleste ender opp med en pris på mellom 2000 kroner og 4000 kroner.

 

Hvordan sette opp en fremtidsfullmakt?

Det finnes mange maler for ulike dokumenter på internett, også juridiske dokumenter som
fremtidsfullmakter, testamenter og lignende. En slik mal kan ofte danne et godt utgangspunkt for et videre arbeid. Vi anbefaler å sette opp fremtidsfullmakter med en advokat. Dette for å unngå misforståelser, feiltolkninger og uønskede konsekvenser.

Vi hjelper deg med fremtidsfullmakt  Be om 20 minutters gratis konsultasjon herVed å få en advokat til å bistå deg får du hjelp til å forstå innholdet, og ikke minst rådgivning om dine rettigheter og plikter. En fremtidsfullmakt berører i mange tilfeller både spørsmål om arvefordeling og skatt, og det vil derfor kunne være en fordel å gå gjennom dette med en fagperson for å sikre at all relevant informasjon blir tatt med i fullmakten. I tillegg er du helt sikker på at dokumentet er gyldig dersom du setter det opp ved hjelp av en advokat.


En trygghet for deg og dine

En fremtidsfullmakt er en trygghet for deg og dine dersom ulykken skulle være ute. Våre kunder opplever det som en stor lettelse å få dette dokumentet på plass. Vår påstand er at en slik trygghet kan være verdt en liten investering på noen tusen kroner.

Det var godt å få selvfølgelighetene ned på papiret på en måte som gir meg trygghet om at mine ønsker er kvalitetssikret, gjennomarbeidet og lar seg gjennomføre.

Marit og Kjell Ivar Løkken valgte å utarbeide en fremtidsfullmakt - les deres historie her.

Relaterte emner:
Privat Arv
Nicolai Dolva

Nicolai Dolva

Kontakt oss