Hva koster det å ta kontakt med en advokat?

Det koster ikke noe å ta kontakt med oss

Har du en sak du lurer på, eller står du ovenfor en vanskelig problemstilling? Vi erfarer at mange har en høy terskel for å ta kontakt med en advokat, og at frykten er at det blir dyrt. Slik er det ikke hos oss. Hos oss i Advokatfirmaet Alver AS vil du alltid bli satt i kontakt med en dyktig advokat som gratis og uforpliktende avklarer om du har en sak som bør bli vurdert eller håndtert av en advokat.

Det koster ikke noe å ta kontakt med oss. Be om en 20 minutters gratis samtale her

I mange tilfeller vil også våre advokater kunne gi deg anslag på hva vår bistand vil koste. Fremtidsfullmakter, samboeravtaler og testamenter er eksempler på arbeid vi kan hjelpe deg med, og som vi ofte opplever at blir rimeligere enn hva som er forventet på forhånd. Også eiendomstransaksjoner og en del andre definerte oppdrag vil vi kunne anslå en pris på.

Tidlig involvering kan sikre og forebygge

Det kan være mange fordeler med å involvere en advokat så tidlig som mulig. Dette kan bidra til at advokaten allerede fra start får hånd om saken for å påvirke sakens endelige utfall tin din fordel, i tillegg til at det faktisk kan være med på å forebygge tvister. Det kan også være at det i saken din løper viktige frister som du ikke er klar over, og som er avgjørende å overholde for å ha dine krav i behold.

Forsikringsmuligheter ved tvist

De fleste har i dag en villaforsikring, innboforsikring eller andre forsikringer relatert til en eiendom. Det er viktig å være klar over at du i mange tvister kan ha krav på at en viss andel av utgiftene til advokat gjennom disse forsikringene, og dette er noe vi vil hjelpe deg med å finne ut av. Disse forsikringene er som regel utformet slik at du må betale en egenandel på 2000-5000 kroner, mens forsikringsselskapet deretter dekker inntil 80 prosent av utgiftene. Beløpsgrensen er som regel 100.000. De nærmere vilkårene finner våre advokater ut av i samråd med deg.

Rett til dekning av utgifter fra det offentlige

Det kan også være at du har krav på fri rettshjelp, og tiltalte og fornærmede i straffesaker kan ha krav på å få oppnevnt en forsvarer eller bistandsadvokat på det offentliges bekostning. Flere advokater hos oss arbeider jevnlig med straffesaker og vil i så fall kunne bistå deg.

Er du i tvil? Ta kontakt

Er du i tvil om du trenger advokathjelp, eller har du spørsmål om hva man kan forvente av kostnader? Våre advokater er spesialister og har et godt juridisk håndverk. Klikk på knappen under for å få en 20 minutters gratis samtale. Du kan naturlig nok også kontakte en av våre advokater direkte.

Det koster ikke noe å ta kontakt med oss. Be om en 20 minutters gratis samtale her

Advokatfirmaet Alver AS

Advokatfirmaet Alver AS

Kontakt oss