DETTE ER ENDRINGENE I ARBEIDSMILJØLOVEN SOM TRER I KRAFT 01.01.2024

Foreldelse av mangelskrav i byggeprosjekter


Forbrukerens krav til regning etter bustadoppføringslova

Derfor bør du ha en aksjonæravtale – en god investering for fremtiden


Hvem har plikt til å ha varslingsrutiner, og hva må de inneholde?

Hva koster det å ta kontakt med en advokat?


Hvordan beregnes feriepengene?

Lønnskrav i konkurs


Avtaler mellom selskapet og nærstående personer – Aksjeloven § 3-8

Forenklinger for styremøter, generalforsamlinger og årsmøter


Forslag til midlertidig rekonstruksjonslov

Avlysning av arrangementer på grunn av COVID-19


Koronaviruset og oppfyllelseshindringer - Håndtering av avtaler

Korona-pandemiens betydning for entrepriseavtaler


Oppsigelse i arbeidsforhold

Salg av aksjer eller innmat - Hva er mest lønnsomt skattemessig?


Daglig leders arbeidsavtale

Mindretallsaksjonærers mulighet til å stanse uønskede beslutninger


Ansvar for styret i et aksjeselskap

Hvem kan representere selskapet utad - Prokura og signaturrett


Gjennomføring av generalforsamling

Omdanning av enkeltpersonforetak til aksjeselskap


Kan jeg stifte aksjeselskap når jeg ikke er myndig?

Sluttpakker - Et alternativ til oppsigelse


Nedbemanning - Kriterier og regler ved oppsigelse

Fem vanlige gründerfeil - Og hvordan unngå dem


Samarbeid og utveklsing av informasjon mellom konkurrenter

Selskapets vedtekter og forholdet  til aksjonæravtaler


Hvorfor kan et holdingselskap være gunstig for deg?

Aksjonærrettigheter - dette bør du som aksjonær vite


Kan man samarbeide i anbudskonkurranser?