Derfor bør du ha en aksjonæravtale – en god investering for fremtiden

Hvem har plikt til å ha varslingsrutiner, og hva må de inneholde?


Hva koster det å ta kontakt med en advokat?

Hvordan beregnes feriepengene?


Lønnskrav i konkurs

Avtaler mellom selskapet og nærstående personer – Aksjeloven § 3-8


Forenklinger for styremøter, generalforsamlinger og årsmøter

Forslag til midlertidig rekonstruksjonslov


Avlysning av arrangementer på grunn av COVID-19

Koronaviruset og oppfyllelseshindringer - Håndtering av avtaler


Korona-pandemiens betydning for entrepriseavtaler

Oppsigelse i arbeidsforhold


Salg av aksjer eller innmat - Hva er mest lønnsomt skattemessig?

Daglig leders arbeidsavtale


Mindretallsaksjonærers mulighet til å stanse uønskede beslutninger

Ansvar for styret i et aksjeselskap


Hvem kan representere selskapet utad - Prokura og signaturrett

Gjennomføring av generalforsamling


Omdanning av enkeltpersonforetak til aksjeselskap

Kan jeg stifte aksjeselskap når jeg ikke er myndig?


Sluttpakker - Et alternativ til oppsigelse

Nedbemanning - Kriterier og regler ved oppsigelse


Fem vanlige gründerfeil - Og hvordan unngå dem

Samarbeid og utveklsing av informasjon mellom konkurrenter


Selskapets vedtekter og forholdet  til aksjonæravtaler

Hvorfor kan et holdingselskap være gunstig for deg?


Aksjonærrettigheter - dette bør du som aksjonær vite

Kan man samarbeide i anbudskonkurranser?